Metro line map logo

Metro lines via Dashadi

Line 5 (Jiaokou - Wenchong)
Preceding stationYuzhu
Following stationDashadong

Map

Search

Other stations nearby

StationDistance
Dashadong1.3 km / 0.8 mi
Yuzhu1.5 km / 0.9 mi
Wenchong2.3 km / 1.4 mi
Sanxi3.1 km / 1.9 mi
Dongpu4.6 km / 2.9 mi
Huangcun5.1 km / 3.2 mi
Chebei5.7 km / 3.5 mi