Metro line map logo

Metro lines via Shimmori-Furuichi

Imazatosuji Line (Itakano - Imazato)
Preceding stationShimizu
Following stationSekime-Seiiku

Map

Search

Other stations nearby

StationDistance
Shimizu0.8 km / 0.5 mi
Sekime-Takadono1.1 km / 0.7 mi
Sekime-Seiiku1.1 km / 0.7 mi
Sembayashi-Omiya1.3 km / 0.8 mi
Imafuku-Tsurumi1.4 km / 0.9 mi
Yokozutsumi1.8 km / 1.1 mi
Gamō-yonchōme1.9 km / 1.2 mi