Metro line map logo

Metro lines via Yokozutsumi

Nagahori Tsurumi-ryokuchi Line (Taishō - Kadoma-minami)
Preceding stationImafuku-Tsurumi
Following stationTsurumi-ryokuchi

Map

Search

Other stations nearby

StationDistance
Imafuku-Tsurumi1.1 km / 0.7 mi
Shimmori-Furuichi1.8 km / 1.1 mi
Shimizu2.3 km / 1.4 mi
Gamō-yonchōme2.3 km / 1.4 mi
Kadoma-minami2.4 km / 1.5 mi
Sekime-Seiiku2.6 km / 1.6 mi
Sekime-Takadono2.7 km / 1.7 mi