Metro line map logo

Metro lines via Gamō-yonchōme

Imazatosuji Line (Itakano - Imazato)
Preceding stationSekime-Seiiku
Following stationShigino
Nagahori Tsurumi-ryokuchi Line (Taishō - Kadoma-minami)
Preceding stationKyōbashi
Following stationImafuku-Tsurumi

Map

Search

Other stations nearby

StationDistance
Shigino0.9 km / 0.6 mi
Imafuku-Tsurumi1.2 km / 0.7 mi
Kyōbashi1.3 km / 0.8 mi
Noe-Uchindai1.3 km / 0.8 mi
Sekime-Seiiku1.4 km / 0.9 mi
Sekime-Takadono1.7 km / 1.1 mi
Osaka Business Park1.9 km / 1.2 mi