Metro line map logo

Metro lines via Gofukumachi

Line 2 (Hakozaki Line) (Nakasu-Kawabata - Kaizuka)
Preceding stationNakasu-Kawabata
Following stationChiyo-Kenchōguchi

Map

Search

Other stations nearby

StationDistance
Nakasu-Kawabata0.5 km / 0.3 mi
Gion0.6 km / 0.4 mi
Chiyo-Kenchōguchi0.6 km / 0.4 mi
Tenjin1.2 km / 0.7 mi
Tenjin-Minami1.3 km / 0.8 mi
Hakata1.4 km / 0.9 mi
Maidashi-Kyūdai-byōin-mae1.6 km / 1.0 mi