Metro line map logo

Metro lines via Chiyo-Kenchōguchi

Line 2 (Hakozaki Line) (Nakasu-Kawabata - Kaizuka)
Preceding stationGofukumachi
Following stationMaidashi-Kyūdai-byōin-mae

Map

Search

Other stations nearby

StationDistance
Gofukumachi0.6 km / 0.4 mi
Gion0.9 km / 0.6 mi
Maidashi-Kyūdai-byōin-mae1.0 km / 0.6 mi
Nakasu-Kawabata1.1 km / 0.7 mi
Hakata1.5 km / 0.9 mi
Hakozaki-Miyamae1.5 km / 0.9 mi
Tenjin1.8 km / 1.1 mi