Metro line map logo

Metro lines via Maidashi-Kyūdai-byōin-mae

Line 2 (Hakozaki Line) (Nakasu-Kawabata - Kaizuka)
Preceding stationChiyo-Kenchōguchi
Following stationHakozaki-Miyamae

Map

Search

Other stations nearby

StationDistance
Hakozaki-Miyamae0.6 km / 0.4 mi
Chiyo-Kenchōguchi1.0 km / 0.6 mi
Hakozaki-Kyūdai-mae1.4 km / 0.9 mi
Gofukumachi1.6 km / 1.0 mi
Gion1.8 km / 1.1 mi
Nakasu-Kawabata2.1 km / 1.3 mi
Hakata2.2 km / 1.4 mi