Metro line map logo

Metro lines via Tsurumi-ryokuchi

Nagahori Tsurumi-ryokuchi Line (Taishō - Kadoma-minami)
Preceding stationYokozutsumi
Following stationKadoma-minami

Map

Search

Other stations nearby

StationDistance
Yokozutsumi1.1 km / 0.7 mi
Kadoma-minami1.3 km / 0.8 mi
Shimmori-Furuichi2.0 km / 1.2 mi
Imafuku-Tsurumi2.0 km / 1.2 mi
Shimizu2.2 km / 1.4 mi
Sekime-Seiiku3.1 km / 1.9 mi
Sekime-Takadono3.1 km / 1.9 mi