Metro line map logo

Metro lines via Hakozaki-Miyamae

Line 2 (Hakozaki Line) (Nakasu-Kawabata - Kaizuka)
Preceding stationMaidashi-Kyūdai-byōin-mae
Following stationHakozaki-Kyūdai-mae

Map

Search

Other stations nearby

StationDistance
Maidashi-Kyūdai-byōin-mae0.6 km / 0.4 mi
Hakozaki-Kyūdai-mae0.8 km / 0.5 mi
Chiyo-Kenchōguchi1.5 km / 0.9 mi
Kaizuka1.9 km / 1.2 mi
Gofukumachi2.1 km / 1.3 mi
Gion2.4 km / 1.5 mi
Nakasu-Kawabata2.6 km / 1.6 mi