Metro line map logo

Metro lines via Hakozaki-Kyūdai-mae

Line 2 (Hakozaki Line) (Nakasu-Kawabata - Kaizuka)
Preceding stationHakozaki-Miyamae
Following stationKaizuka

Map

Search

Other stations nearby

StationDistance
Hakozaki-Miyamae0.8 km / 0.5 mi
Kaizuka1.1 km / 0.7 mi
Maidashi-Kyūdai-byōin-mae1.4 km / 0.9 mi
Chiyo-Kenchōguchi2.4 km / 1.5 mi
Gofukumachi2.9 km / 1.8 mi
Gion3.2 km / 2.0 mi
Nakasu-Kawabata3.4 km / 2.1 mi